RSS

RENUNGAN
Hikmah dan Keutamaan Shalat Subuh

Bismillahi minal Awwali wal Akhiri .... “Sesungguhnya amal manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah shlatnya” Jika shalatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya, dan kalau jelek maka jeleklah pula seluruh amalnya. Bagaiman mungkin seorang mukmin mengharapkan kebaikan diakhirat, sedangkan pada hari kiamat bukunya kosong dari shalat subuh tepat waktu?

“Sesunggunya shalat yang berat bagi orang munafik adalah shalat isya dan shalat subuh. Sekiranya mereka menegtahui apa yang terkandung didalamnya, niscaya mereka akan mendatangi keduanya (berjamaah dimasjid) sekalipun dengan merangkak” [HR Al-Bukhari dan Muslim]. Shalat subuh memang shalat wajib yang paling sedikit rakaatnya, yaitu hanya dua rakaat saja. Namun ia menjadi standar keimanan seseorang dan ujian terhadap kejujuran, karena waktunya sangat sempi sampai matahari terbit.

Ada hukum khusus bagi yang meninggalkan shalat subuh. Rasulullah saw telah meneyebutkan hukuman yang berat dan ayang meninggalkan shalat wajib ,rata-rata seorang muslim meninggalkan shalat subuh adalah tidur. “ Setan memillit leher seorang  di antara kalian deengan tiga lilitan ketika ia tidur. Dengan setiap lilitan setan membisikan , ‘nikamtilah malam yang panjang ini’. Apabila ia bangun lalu mengingat Allah, maka terlepaslah lilitan itu. Apabila ia berwudhu, lepaslah lilitan yang kedua. Kemudian apabila ia shlat lepaslah lilitang yang ketiga, sehingga ia menjadi bersemangat. Tetapi kalau tidak ia akan terbawa lamban dan malas”.

“Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang banyak berjalan pada kegelapan (waktu isya dan shubuh)menuju masjid dengan cahaya yang sangat terang pada hari kiamat” [HR. Abu Dawud, At Tarmidzi dan Ibnu Majah]. Allah akan memberi cahaya yang sangat terang pada hari kiamat nantinya kepada mereka yang menjaga shalat subuh berjamaah 9bagi kaum lelalki di masjid), cahaya itu ada dimana saja, dan tidak mengambilnya ketika melewati Sirath Al-Mustaqim, dana kan tetap bersama mereka samapi mereka masuk surga, Insya Allah.

“Shalat berjamaah (bagi kaum lelaki) lebih utama dari shalat salah seorang kamu yang sendirian, berbanding dua puluh tujuh kali lipat. Malam penjaga malam dan siang berkumpul pada waktu shalat subuh”. “Kemudian naiklah para malaikat yang meneyertai kamu pada malam harinya, lalu Rabb mereka bertanya pada mereka padahal Dia lebih menegtahui keadaan mereka –‘ Bagaiman hamba2ku ketika kalian tinggalkan/ ?’ Mereka menjawab, ‘Kami tinggalkan mereka dalam keadaan shalat dan kami jumpai mereka dalam keadaan shalat juga’.” [HR. Al-bukhari]

Sedangkan bagi wanita walau shalat di masjid diperbolehkan, shalat di rumah adalah lebih baik dan lebih abnayak pahalanya yaitu yang mengerjakan shalat subuh pada saat para pria sedang shalat subuh di masjid.  Ujian yang membedakan anatara wanita munafik dan wanita mukminin ialah pada permulaan waktu. “Barang siapa yang menuanaikan shalat subuh maka ia berada dalam Jaminan Allah. Shalat subuh menjadikan seluruh umat berada dalam jaminan, penjagaan dan perlindungan Allah sepanjang hari. Barang siapa yang membunuborang yang menunaikan shalat subuh, Allah akan menuntutnya, sehingga ia akan memebenamkan mukanya kedalam neraka”. [HR Muslim, At-Tarmidzi dan Ibnu Majah]

Banayak permasalahan yang bila diurut, bersumber dari pelaksanaan  shalat subuh yang disepelekan. Banyak peristiwa yang terjadi pada kaum pendurhaka terjadi di waktu subuh, yang menandai berakhirnya dominasi  jahliyah dan munculnya cahaya tauhid. “Sesungguhnya saat jatuhnya zdzab kepada mereka ialah waktu subuh, bukanlah subuh itu sudah dekat?” (QS Huud:81). Rutinitas harian dimulainya tergantung pada pelaksanaan shalat subuh. Seluruh urusan dunis seiring dengan wakru shalat yang harus mengikuti  urusan dunia.

“Jika kamu menolong (agama) Allah, maka ia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu” (QS Muhammad : 7). “Sungguh Aalah akan menolong orang yang menolong agamanya, sesunggunya Allah Maha Kuat dari Maha Perkasa” (QS Al-Hajj : 40)
          TIPS MENJAGA SHALAT SUBUH :
1.    Ikhlaskan niat karna Allah, dan berikanlah hak-hak-Nya
2.    Bertekad dan introspeksilah diri Anda setiap hari
3.    Bertaubat dari dosa-dosa dan berniatlah untuk tidak mengulang kembali.
4.   Mengurangi makan sebelum tidur serta jauhilah teh dan kopi pada malam hari
5.    Selalu ingat keutamaan dan hikmah shalat subuh , jika perlu tulis dan gantunglag di atas dinding
6.    Perbanayaklah membaca doa agar Allah memberi kesempatan untuk shalat subuh
7.    Carilah kawan yang baik (shalih)
8.    Bantulah dengan tiga buah bel pengingat
9.    Ajaklah orang lain untuk shalat subuh dan mulailah dari lingkungan keluarga
10. Jika anda telah bersiap meninggalkan shalat subuh, hati-hatilah anda bila berada dalam golongan orang-orang yang tidak disukai oleh Allah untuk pergi shalat. Turun keimanan, lemah dan terus berdiam diri.

Amiiiiiiin.
Semoga kita dapat mengambil penegetahuan yang bermanfaat dan bernilai ibadah...

Salam terimakasih,
Dari sahabat untuk sahabat
Semoga tulisan ini dapat membuka pintu hati kita yang telah lama terkunci.

0 komentar:

Posting Komentar

Copyright 2009 Saling berbagi :D. All rights reserved.
Bread Machine Reviews | watch free movies online by Blogger Templates